Navigation

Account

Social

Akvasto Prime

New Build

Orokin craftsmanship married with superior firepower. Dual Vastos, primed and ready to strike.

Akvasto Prime Blueprint

ItemCountSource
Vasto Prime
Vasto Prime
1
 • Axi S7 Relic
  25.33%
 • Axi V3 Relic
  25.33%
 • Lith A1 Relic
  25.33%
 • Meso V2 Relic
  25.33%
 • Neo D1 Relic
  25.33%
 • 5 more…
Vasto Prime
Vasto Prime
1
 • Axi S7 Relic
  25.33%
 • Axi V3 Relic
  25.33%
 • Lith A1 Relic
  25.33%
 • Meso V2 Relic
  25.33%
 • Neo D1 Relic
  25.33%
 • 5 more…
Akvasto Prime Link
Akvasto Prime Link
1
 • Axi A5 Relic (Radiant)
  20.00%
Builds
Comments
Akvasto Prime

akasto

Akvasto Prime guide by Nikko027

 • 3 Forma
Votes
0
Akvasto Prime

Special Operations Foxhound

Akvasto Prime guide by KevKov

 • 5 Forma
Votes
0
Akvasto Prime

Akvasto Prime

Akvasto Prime guide by DrunkenZumbie

 • 4 Forma
Votes
0
Akvasto Prime

Akvasto Prime

Akvasto Prime guide by shinokawa

 • 7 Forma
Votes
0
Akvasto Prime

Akvasto Riven

Akvasto Prime guide by Plasmadust

 • 5 Forma
Votes
0
Akvasto Prime

Pew Pew Pew - Has Riven

Akvasto Prime guide by maniac523

 • 6 Forma
Votes
0
Akvasto Prime

When you want to play space cowboys

Akvasto Prime guide by maniac523

 • 4 Forma
Votes
0
Akvasto Prime

test build

Akvasto Prime guide by ismail

 • 5 Forma
Votes
0
Akvasto Prime

Howdy

Akvasto Prime guide by N7Arthur

 • 7 Forma
Votes
0
Akvasto Prime

Riven

Akvasto Prime guide by AldarynStormborn

 • 4 Forma
Votes
0
Akvasto Prime

Akvasto Riven just multishot+crit

Akvasto Prime guide by robotic_potatoes

 • 4 Forma
Votes
0
Akvasto Prime

Akvasto Prime Riven + acolyte

Akvasto Prime guide by robotic_potatoes

 • 3 Forma
Votes
0
Akvasto Prime

Akvasto Prime The Third Calamity

Akvasto Prime guide by hugo4

 • 3 Forma
Votes
0
Akvasto Prime

Akvasto Gas Riven

Akvasto Prime guide by simplymasterful

 • 4 Forma
Votes
0
Akvasto Prime

Firal

Akvasto Prime guide by nikolaos

 • 6 Forma
Votes
0
Akvasto Prime

Akvasto Prime Coro

Akvasto Prime guide by nicolas3

 • 5 Forma
Votes
0
Akvasto Prime

Scarlet akvasto

Akvasto Prime guide by baconlovenmans

 • 5 Forma
Votes
0
Akvasto Prime

akvasto so far

Akvasto Prime guide by baconlovenmans

 • 3 Forma
Votes
0
Akvasto Prime

Slash Crit

Akvasto Prime guide by 3cr3+

 • 1 Forma
Votes
0
Akvasto Prime

Rooty Tooty (Rivenless Build)

Akvasto Prime guide by JustL1me

 • 6 Forma
Votes
0
Akvasto Prime

Akvasto

Akvasto Prime guide by rossi-fe

 • 4 Forma
Votes
0
Akvasto Prime

high noon

Akvasto Prime guide by Scooter

 • 4 Forma
Votes
0
Akvasto Prime

Ideal Akvasto Prime

Akvasto Prime guide by slzzp-less

 • 6 Forma
Votes
0
Akvasto Prime

AkVastos

Akvasto Prime guide by taylor8

 • 7 Forma
Votes
0
Akvasto Prime

Burst Damage OP!!!!!!!!!!!!!!!!

Akvasto Prime guide by kris

 • 2 Forma
Votes
0